Výstavba rodinných domov

Zaoberáme sa výstavbou rodinných domov, garáží alebo k spohodlneniu Vašich chvíľ na záhradke Vám postavíme peknú chatku, alebo vinnú pivnicu.

Zemné práce a výkopové práce

Pri stavbe rodinného domu zabezpečíme tiež všetky potrebné výkopové práce pre základy rodinných domov a plotov, oporné múry, drážky pre inžinierske siete, žumpy, čističky odpadových vôd a vodomerné šachty, ale aj úpravu terénu a záhrad, búranie betónových plôch a chodníkov či sanáciu starých rodinných domov.

Prácu vykonávame pomocou profesionálnej techniky na úpravu terénu a výkopové práce. Zaoberáme sa nasledovnými činnosťami:

  • výkop základov rodinných domov a plotov
  • drážky pre inžinierske siete
  • žumpy
  • čistička odpadových vôd ČOV a vodomerné šachty
  • úprava terénu a záhrad
  • búranie betónových plôch a chodníkov
  • búranie starých rodinných domov
  • odvoz stavebného materiálu
  • manipulácia s nákladom
  • odvoz nadbytočnej zeminy a dovoz kvalitnej zeminy