Zemné a výkopové práce

MINIBÁGER- výkopové práce : pre základy rodinných domov, pre bazény, žumpy, rôzne nádrže, ČOV, základy plotov a pre inžinierske siete, rôzne terénne úpravy, búranie starých rod. domov a betónových plôch, či chodníkov, odvoz prebytočnej zeminy a dovoz kvalitnej zeminy